แจ้งลบ : แม้จะเจ็บปวด ! อัลลี ลั่นใช้ความพ่ายแพ้เป็นแรงขับในซีซันหน้า